تاريخ : جمعه شانزدهم بهمن ۱۳۹۴
ضدعفونیدانلود فایل وردارسال توسط محمد شاه حیدری پور
 
تاريخ : سه شنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۴

بسمه تعالي
دستورالعمل کنترل عفونت در اتاق عمل
در پیشگیري از عفونت ناشی از اتاق عمل توجه به سه عنوان زیر بعنوان منشاء ایجاد عفونت باید مد نظر داشت.
الف: بیمار
ب: پرسنل اتاق عمل
ج: محیط اتاق عمل
بیمار
در مورد بیمار بایستی مراقبتهاي قبل از عمل وآمادگی وي مد نظر باشد.
دستورالعمل مربط به کنترل عفونت قبل از عمل جراحی
* ارزیابی از نظر عفونت
* قبل از عمل جراحی عفونت هاي سایر قسمتهاي بدن ودور از محل عمل مشخص وتحت درمان قرار گیرد وعمل الکتیو تا رفع کامل
مشکلات عفونت به تاخیر افتد.
* قند خون در بیماران مبتلا به دیابت کنترل گردد.
* بیمار تشویق به ترك سیگار شود.
* از دادن محصولات خونی لازم براي بیماران دریغ نکنید وبیمار در زمان جراحی کم خون نباشد.
* در صورتیکه بیمار چاق باشد قبل از عمل نسبت به کاهش وزن اقدام گردد.
* دوش گرفتن با آنتی سپتیک قبل ازعمل پیشنهاد میگردد.
آماده نمودن پوست بیمار
* موهاي محل عمل را مگر اینکه ایجاد مزاحمت براي عمل جراحی نماید اصلاح نمی کنند.
* در صورت نیاز به اصلاح این کار بلافاصله قبل از عمل و با ماشین ریش تراش انجام می گیرد.
* قبل از آماده کردن پوست بیمار با مواد آنتی سپتیک بطور کامل محل و اطراف محل برش جراحی را شسته و تمیز می نمایند.
* حتی الامکان اقامت بیمار در بیمارستان را به حداقل برسانبد.
3
دستورالعمل پیشگیري با آنتی بیوتیک قبل از عمل جراحی
* توجه داشته باشید استفاده از آنتی بیوتیک به هیچ عنوان به معنی جایگزینی اقدامات مناسب کنترل عفونت در انجام جراحی نیست.
ارزان و باکتریسید با طیف وسیع استفاده کنید. (Safe) بهتر است د رتجویز آنتی بیوتیک از آنتی بیوتیک هاي بی خطر
* توصیه می گردد اولین دوز آنتی بیوتیک را در شروع جراحی تجویز کنید و سطح درمانی آنتی بیوتیک را در سرم و بافت محل عمل تا
پا یان دوره عمل و چند ساعت بعد از عمل در سطح قابل قبولی نگهدارید.
* پروفیلاکسی را براي مدت طولانی بعد از عمل ادامه ندهید.
* براي عمل سزارین پرخطر آنتی بیوتیک پروفیلاکسی را بلافاصله بعد از کلامپ کردن بند ناف به کار گیرید.
* قبل از جراحی هاي انتخابی کولورکتال با استفاده از تنقیه و مسهل، کولون را از نظر مکانیکی آماده سازید و روز قبل از عمل از مواد
ضد میکروبی خوراکی غیر قابل جذب در دوزهاي منقسم استفاده نمایید.
* براي پروفیلاکسی ضد میکروبی به طور روتین از وانکومایسین استفاده نگردد. حتی الامکان اقامت قبل از عمل بیمار را در بیمارستان
به حداقل برسانید.
* شب قبل از عمل بیمار دوش گرفته باشد.
پرسنل اتاق عمل
دستورالعمل تعویضکفشدر اتاق عمل
- تعویض کفش در دو مرحله وبا در نظر گرفتن شرایط مرکز در منطقه محدود دو بار تعویض میشود.
-همچنین کفش باید از جنس قابل شستشو وترجیحا جلو بسته باشد.ودر آخر شیفت شب تمام کفش ها شسته وضدعفونی گردد.
استفاده از کاور کفش :
-گرچه استفاده از کاور کفش یکبار مصرف توسط پرسنل اتاق عمل توصیه میشود ولی نشان داده نشده که در کنترل عفونت نقش داشته
باشد .
دستورالعمل شستشوي دستها در اتاق عمل
باید توجه داشت که شستن دست ها به تنهایی مهمترین راه پیشگیري از عفونت هاي بیمارستانی به شمار می آید. شستن دست ها
توسط صابون هاي معمولی یا انواع ضدمیکروبی صورت توصیه می گردد. شستن دست با صابون هاي معمولی و آبکشی باعث می شود تا
میکروارگانیسم ها به روش مکانیکی از روي پوست زدوده شوند و شستن دست با محصولات ضد میکروبی علاوه بر زدودن مکانیکی
میکروبها باعث کشته شدن میکروارگانیسم ها یامهار رشد آن ها نیزمی گردد.
4
در صورتی که آلودگی قابل مشاهده بر روي دست ها وجود دارد، آنها را قبل از آماده سازي براي عمل جراحی با صابون معمولی بشویید.
زیر ناخن را ترجیحا زیر آب روان با برس ناخن تمیز کنید.
* سینک بایستی به نحوي طراحی شود که احتمال پاشیدن آب به اطراف را به حداقل برساند
* قبل از آماده سازي دست ها براي جراحی، حلقه، ساعت و هرگونه مچ بند را بیرون بیاورید استفاده از ناخن هاي مصنوعی ممنوع می باشد.
* قبل از جراحی، دست ها را می توان با استفاده از یک صابون آنتی میکروبیال یا ضدعفونی کننده مالشی با پایه الکلی ترجیحا با طول اثر
طولانی و قبل از پوشیدن دستکش هاي استریل، ضد عفونی کرد.
* در صورتی که در مورد کیفیت آب اطمینان کافی وجود ندارد، بایستی در اتاق جراحی و حین انجام عمل جراحی، قبل از پوشیدن دستکش
هاي استریل دست ها را با استفاده از یک ماده ضد عفونی کننده مانند ضدعفونی کننده مالشی با پایه الکلی، ضد عفونی کرد
* در صورتی که براي ضدعفونی کردن دستها قبل از جراحی از صابون آنتی میکروبیال استفاده می کنید، حتما دستها و ساعد را محکم و به
اندازه اي که شرکت تولید کننده صابون توصیه می کند (معمولا 2 تا 5 دقیقه) به هم بمالید. نیازي به مالش طولانی تر (مانند 10
دقیقه) وجود ندارد.
* در صورتی که از ضدعفونی کننده مالشی با پایه الکلی استفاده می کنید، به دستورالعمل هاي شرکت سازنده مراجعه کنید. این فراورده را
فقط زمانیکه دستتان خشک است استفاده کنید. از برس دست مخصوص جراحی و ضدعفونی کننده مالشی با پایه الکلی، پشت سر هم
استفاده نکنید .
* در صورتی که از ضدعفونی کننده با پایه الکلی استفاده می کنید، از ماده اي استفاده شود که در طول انجام پروسه به خوبی دست ها و
ساعد را مرطوب نگه دارد.
* پس از استفاده از ماده ضد عفونی کننده با پایه الکلی، اجازه دهید دست هایتان کاملا خشک شود سپس دستکش هاي استریل را بپوشید.
* دست ها بعد از تعویض کفش بایستی شسته شود.
دستورالعمل هاي مربوط به استفاده از ماسکجراحی وعینکمحا فظ
* به هنگام ورود به اتاق عمل اگر قرار است عمل جراحی شروع شود یا اگر عمل جراحی در حال انجام است یا اگر پگ هاي وسایل
استفاده گردد تا بینی و دهان پوشیده شود. (high- efficiency mask) جراحی استریل، باز شده باشند بایستی ازماسک جراحی
* در تمام طول مدت جراحی، بایستی از ماسک استفاده شود. ودرطول روز هر دو ساعت بایستی تعویض گردد.
* هر فردي که در زمان انجام عمل جراحی وارد اتاق عمل می شود باید ناحیه دهان و بینی خود را با ماسک به طور کامل بپوشاند.
* اگر در حین عمل، ماسک آلوده یا خیس( مرطوب) شود، باید تعویض گردد.
کافی است. Laminated fabric * استفاده از ماسک ضخیم یک لایه از جنس پارچه یا فرم
(Synthetic fabric) * ماسک هاي پارچه اي نخی که قابل استفاده مجدد میباشند، به اندازه ماسک هایی که از مواد مصنوعی
ساخته شده اندکارایی دارند.
* ماسک جراحی را نباید از گردن آویزان نمود و یا در جیب گذاشت و دوباره استفاده نمود.
* در موارد احتمال بیماري سل بایستی ازماسکهاي با کارایی بالا استفاده گردد.
5
* عینک محافظ بایستی شفاف و بدون خش مقرون به صرفه سبک و کم حجم پوشاننده کامل زیر و اطراف چشم وبایستی به تعداد
کافی موجود باشد.
دستورالعمل استفاده از گان جراحی ولباساتاق عمل
* در شرایط معمول براي محافظت پرسنل بایستی از گانی استفاده شود که درمقابل رطوبت ،نفوذ ناپذیر باشد.
* گان نبایستی خیس گردد. زیرا اگر گان جراح ،خیس شود (به دنبال تعریق یا آلودگی با خون و ...)،باکتري ها می توانند بر اساس طول
مدت عمل و میزان رطوبت گان ازپوست وي به خارج منتقل شوند .
* اگر کارکنان جراحی در اتاق عمل از دمپایی و صندل استفاده می نمایند باید جوراب بپوشند .
* در صورت احتمال آلودگی با خون و یا مایعات بدن بایستی چکمه و پیش بند غیرقابل نفوذ پوشیده شود.
* بهتر است پرسنل جراحی و بیهوشی به هنگام ترك کردن اتاق عمل لباس هاي خود را تعویض کنند.
یا در موار اورژانسی پرسنل اتاق عمل بایستی لباس هایشان را تعویض کنند. CPR * درصورت حضور در کد
(HOOD) توصیه می کند که براي پوشانیدن موهاي سر وصورت از کلاه یا کلاه مخصوص (CDC) * مرکز کنترل بیماري هاي آمریکا
استفاده شود.
دستورالعمل هاي مربوط به استفاده از دستکشجراحی
* اگر در حین عمل، دستکش ها سوراخ شوند، باید بلافاصله تعویض شوند.
دو جفت دستکش پوشیده precautions) (universal * در موارد خاص توصیه می شود براي رعایت احتیاط هاي عمومی
. HIV ، HCV ،HBV شود. مثلا در جراحی هاي پیوند ونیز در جراحی بیماران
* اگر پرسنل بعد از کار کردن روي یک موضع جراحی بخواهند بر روي موضع دیگري کار کنند باید دستکش هاي خود را عوض کنند.
* ترجیحاً در هنگام عمل جراحی باید دستکش به روش استریل و بسته پوشیده شود.
6
دستورالعمل نحوه عملکرد اعضاء تیم جراحی در اتاق عمل
* پرسنل جراحی در مواقعی که علائم و نشانه هاي بیماري عفونی مسري اي دارند بایستی به مسئولین گزارش دهند . در این مواقع
براي پرسنل جراحی که ضایعات جلدي درناژ شونده دارند باید نمونه کشت تهیه شود و حسب نظرسرپرست مربوطه تا زمانی که وجود
عفونت درآنها رد شود یا درمان کافی دریافت نموده و عفونت آنها بهبودي یابد از انجام کارها و وظایفی که خطر ایجادعفونت را بالا می
برد معاف گردند.
A * پرسنل جراحی که دربینی، دست یاسایر نقاط بدن با میکروارگانیسهایی ماننداستافیلوکوکوس اورئوس یا استرپتوکوکوس گروه
کلونیزه شده اند نبایدبه طور روتین از انجام کار معاف شوند مگر آنکه از نظر اپیدمیولوژیک شواهد نشان دهد، که با انتشار میکروب در
محیط و ایجاد عفونت در بیماران ارتباط داشته اند.
* ناخن ها باید کوتاه باشند و نباید از ناخن مصنوعی استفاده شود.
* قبل از عمل جراحی، دست ها حداقل به مدت 3 تا 5 دقیقه با ماده ضدعفونی کننده مناسب اسکراب جراحی شوند . دست و ساعد
تا بالاي آرنج بایستی اسکراب شود.
* پس از استفاده از دستشویی ، دستها باید شسته و ضدعفونی گردد و لباسها تعویض گردد.
کنترل محیط اتاق عمل
دستورالعمل تهویه اتاق عمل
منشاء باکتري هاي منتقله از راه هوا در اتاق هاي عمل، عمدتاً پوست افراد حاضر در اتاق میباشد.
اتاق عمل باید در مقایسه با کوریدورهاي پیرامونش، تحت فشار مثبت قرار گیرد جریان هوا (حرکت آن) باید همیشه از منطقه استریل به
سمت منطقه پاك و از این قسمت به طرف منطقه حفاظت شده باشد (پیشنهاد می شود 15 بار در ساعت هواي اتاق عمل تعویض گردد
که 3 بار آن هواي تازه باشد) بهتر است ورود جریان هوا از سمت سقف و خروج آن نزدیک به کف زمین باشد.
نباید در اتاق هاي عمل پنجره هایی که می توانند باز شوند وجود داشته باشند ودرب ها باید کاملاً بسته باشند و فقط در مواقع ضروري
عبور وسایل، پرسنل و بیمار، درب هاي اتاق عمل باز گردد. ورود پرسنل به اتاق عمل فقط به پرسنل ضروري جهت عمل محدود شود.
براي انجام جراحی هاي ایمپلت، ارتوپدي، استفاده از اتاق عمل هاي مجهز به هواي مافوق تمیز در صورت وجود پیشنهاد می گردد.
در محیط اتاق عمل نقش مهمی در عفونت (airborne infections) برخی تحقیقات نشان داده اند که انتقال باکتري ها از راه هوا
اعمال جراحی عمومی ندارد بنابر این شاید استفاده از روشهاي پرهزینه استریل کردن هوا در اتاقهاي عمل براي عمل هاي جراحی
عمومی جاي سوال داشته باشد.
7
%55-% * مناسب ترین میزان رطوبت 50
* مناسب ترین دما یک درجه سردتر از محیط خارج از اتاق عمل می باشد.
* هیچگاه در اتاق عمل از پنکه یا کولر استفاده نشود.
* هواي اتاق عمل از نظر وجود گازهاي بیهوشی سنجش شود.
دستورالعمل کنترل عفونت لوازم اتاق عمل
وسایلی نظیر دستگاه ساکشن و ونتیلاتور باید براي پیشگیري از آلودگی بطور متناسب انتخاب شود. وسایل بکار رفته باید شمرده شود،
کمتر مورد دستکاري قرار گیرد و براي استریل کردن به واحد استریل اتاق عمل فرستاده شود.
* تمام وسایل اتاق عمل بر اساس دستورالعمل باید استریل شود.
* فقط در مواقعی که باید از وسایل مراقبت از بیمار استفاده شود از روش فلاش براي استریل نمودن استفاده می شود.
دستورالعمل پاك کردن و گندزدائی سطوح محیطی
* در مواقعی که در حین عمل جراحی، آلودگی قابل رویت سطوح یا تجهیزات با خون یا سایر مایعات بدن ایجاد شود قبل از عمل جراحی
بعدي از گندزدائی مناسب براي تمیز کردن محل آلوده استفاده می شود.
* بعد از آخرین عمل جراحی کف اتاق عمل با ماده گندزداي مناسب تمیز می گردد.
( Dirty Cases ) دستورالعمل نحوه عملکرد اتاق عمل درموارد جراحی کثیف
امروزه بستن اتاق عمل به مدت 24 تا 48 ساعت براي جراحی هاي کثیف دیگر ضروري به نظر نمی رسد. لذا لا زم نیست بعد از اعمال
جراحی آلوده یا کثیف،اتاق عمل تعطیل گردد.
تکنیک هاي مناسب نظافت در این موارد شامل استفاده از زمین شوي کاملاآغشته با ماده ضدعفونی کننده و یا ریختن ماده ضد عفونی کننده
است . استفاده از دترجنت و هیپوکلریت و یا کاربرد دترجنت فنولی براي این منظور مناسب است. (flooding) روي زمین
دیوارها فقط در صورتی که مستقیماً آلوده شده باشند باید پاك شوند.
کلیه سطوح تجهیزات با الکل 70 % پاك و ضدعفونی گردد.
تمام لوازم و وسایل، ملحفه ها و زباله ها باید به دقت در داخل کیسه قرار داده شوند.
گان ها، ماسک ها و روکفشی هایی که به هنگام کار و حین جراحی مورد استفاده قرار گرفته اند باید در ظروف مناسب و در داخل اتاق باقی
بمانند.
پرسنل نباید در حالیکه کاور کفش، ماسک، گان، کلاه یا دستکش پوشیده اند، اتاق عمل را ترك کنند.
8
در انتهاي لیست عمل روزانه (آخرین dirtycase توجه : در صورت انجام موارد فوق لازم نیست که موارد جراحی کثیف
عمل ) قرار گیرد.
دستورالعمل نظافت دیوارها و سقف
در صورتیکه این سطوح تمیز، خشک، صاف و سالم باشند. احتمال خطر عفونت بسیار پایین می باشد.
نظافت دیوارها وسقف جهت جلوگیري ازآلودگی وکثیفی ظاهري بایستی درفواصل منظم انجام پذیرد.لازم به ذکر است فاصله زمانی
مطلوب بایستی توسط مسئول بخش برنامه ریزي گرد این فاصله بطور معمول نبایست از 6 تا 12 ماه جهت بخش هاي معمولی و از 6 ماه
براي اتاقهاي عمل تجاوز نماید.
استفاده از مواد ضدعفونی مگر در موارد آلودگی شناخته شده لازم نمی باشددر صورت پاشیده شدن خون یا سایر مواد آلوده بایستی
بلافاصله پاك گردد هنگام نظافت دیوارها، سطوح حتماً بایستی تا حد ممکن خشک شود.
قسمت هاي خراب دیوار خصوصاً در اتاقهاي عمل بدلیل افزایش احتمال انتقال عفونت بایستی سریعاً تعمیر و صاف گردند.
دستورالعمل نظافت زمین (کف)
در رابطه با نظافت زمین این نکته قابل توجه می باشدکه میزان عفونتهاي بیمارستانی با استفاده از مواد ضدعفونی کننده بجاي مواد
شوینده تغییر قابل توجه پیدا نمی کند واستفاده از مواد پاك کننده معمولی جهت نظافت بطورطبیعی کافی بنظر میرسد. استفاده از
(HBV یا HIV مواد ضدعفونی کننده تنها جهت موارد شناخته شده و یا احتمال ایجاد عفونت(جمع آوري ترشحات عفونی آلوده به
بایستی انجام گیرد.
مانند اتاق عمل و یا اتاقهاي ایزوله و یا (Clean Room) ضد عفونی نمودن زمین و یا سایر سطوح فقط در موارد مربوط به اتاقهاي تمیز
هر منطقه اي که توسط کمیته کنترل عفونت تشخیص داده بایستی انجام گیرد. ولی به هرحال تاکید این نکته لازم است که خطر ابتلاء
به عفونت از طریق زمین و یا سایرموارد محیطی ذکر شده پایین بوده و نظافت به تنهایی معمولاً کافی می باشد. بهتراست در اتاق عمل
تی قسمتهاي مختلف مجزا باشد.
* سبز اتاقهایی که عمل انجام می شود.
* زرد اتاقهاي عمل آلوه یا کثیف
* سفید اتاق پرسنل وایستگاه پرستاري
* قرمز راهروها
* آبی ریکاوري
راهکارهاي مربوط به پاكکردن و نظافت سطوح محیطی اتاق عمل
در فواصل بین اعمال جراحی ، سطوح سخت و کف زمین تمام اتاق هاي عمل بایستی با استفاده از زمین شوي آغشته با ماده ضدعفونی
9
بعد از آخرین عمل جراحی روز یا شب، بایستی کف اتاق عمل با ماده (CDC) کننده هیپوکلریت( 1% تا 2% )کاملا تمیز و پاك گردد توصیه
گندزداي مناسب شستشوي گردد.
ضروري است. بایستی لبه پنجره ها و قفسه ها (wet vaccuming) شستشوي کف اتاق ها و کوریدورها در شب به طریقه مرطوب
نیزروزانه شستشو شوند.
محلها و نقاطی که عفونت از آن طریق ممکن است ایجاد گردد به ترتیب عبارتند از:
* سطح پوست اعضاء تیم و پرسنل اتاق عمل
* دستگاه هاو سطوحی که به اندازه کافی نظافت نشده اند
* ذرات موجود در هوا
* پوست و مخاط بیمار
- درب هر اتاق عمل به جز براي عبور پرسنل، بیمار و تجهیزات باید بسته باشد .تعداد پرسنلی که اجازه ورود به اتاق عمل را دارند، باید
به حداقل برسد.
- کف اتاق عمل نباید سوراخ داشته باشد و در صورت امکان، سایر سطوح نیزباید در مقابل گرد و غبار مقاوم باشند.
- در مواقعی که حین عمل جراحی ،آلودگی قابل رویت سطوح یا تجهیزات با خون یا سایر مایعات بدن ایجاد می شود ،قبل از انجام عمل
جراحی بعدي ،از محلول ضدعفونی کننده مناسب (هیپوکلریت 1% تا 2% ) براي پاك کردن محل هاي آلوده استفاده نمایید.
پادري یا زیر انداز ضدعفونی کننده) در محل ورود به اتاق عمل یا هر یک از اتاق هاي عمل ، به ) Antiseptic mats - استفاده از
منظور کنترل عفونت ممنوع می باشد.
- اتاق عمل باید حداقل اسباب و تجهیزات دایمی را داشته باشدتا گرد و غبار روي قفسه ها وسایر سطوح افقی تجمع نیابد.بهتر است از
تعبیه فقسه براي نگهداري ابزار در اتاق عمل پرهیز نمود.
- بهتر است از وسیله مخصوص چرخدار که حاوي تمام تجهیزات لازم براي اعمال جراحی است و به اسانی قابل انتقال به اتاق عمل است
استفاده شود .تریلی مزبور بایستی بعد از هر عمل از اتاق عمل خارج وکاملا تمیز و استریل گردد.
- چراغ هاي جراحی چون نزدیک به ناحیه استریل جراحی هستند باید به طور مکرر با ماده گندزاشسته شوند.
- درمواقعی که در حین عمل جراحی ، الودگی قابل رویت سطوح یا تجهیزات با خون یا سایر مایعات بدن ایجاد می شود قبل از عمل
جراحی بعدي از گندزدایی مناسب براي تمیز کردن محل آلوده استفاده کنید.
- به علت خطر انتقال بیماري هاي منتقله از طریق خون زباله ها بایستی با کمترین دستکاري دفع گردد.براي دفع زباله هاي اتاق عمل
بایستی پنبه و گازهاي مورد استفاده در کیسه هاي پلاستیکی در محل استفاده قرار داده شود وگازهاي آغشته به مایعات در ظروف مقاوم
به مایعات قرار داده شود.
دستورالعمل نگهداري و ضدعفونی دستگاه ساکشن
* شیشه مربوط به ساکشن بدون در نظر گرفتن مقدار مایع آسپیره شده بایستی بطور روزانه تخلیه گردد.
10
* بهتراست از باتل هاي ساکشن یکبار مصرف استفاده شود.
* باتل مربوط به ساکشن بدون در نظر گرفتن مقدار مایع آسپیره شده بایستی بطور روزانه تخلیه گردند.
* باتل می تواند داخل دستشویی تخلیه شده و پس از شستشوي با محلول دترژنت ، اتوکلاو و خشک شود. در غیر این صورت میتوان
بعد از شتشو با دترژنت و آبکشی آنها را در محلول دکونکس 53 پلاس به مدت 15 دقیقه غوطه ور و بعد مجددا آبکشی نمائید.
* لازم به ذکر است که استفاده از دستکشهاي غیر استریل جهت تخلیه وشستشوي باتلها کافی بوده و شستشوي دستها پس از دفع
مایع باتل ، الزامی است.
* در هر بار مصرف استفاده از دستگاه ساکشن براي بیمار ، بایستی کتتر جدیدي مورد استفاده قرار گیرد.
* در حالت کلی استفاده از مایع ضد عفونی کننده در باتل ساکشن توصیه نمی شود. ولی در صورتیکه احتمال آلودگی محیط توسط
ترشحات آسپیره شده وجود داشته باشد ، می توان به مقدار کافی آب ژاول براي رسیدن به درصد مطلوب آن ( 1به 10 ) جهت ضد
عفونی ، به داخل باتل آسپیره نموده و حداقل به مدت 10 دقیقه قبل از تخلیه و شستشو به همین حال باقی گذاشت.
توجه: در مدتی که دستگاه ساکشن مورد استفاده قرار نمی گیرد ، باتل بایست به صورت خشک نگهداري شود.
دستورالعمل نگهداري و ضدعفونی لارینگوسکوپ
* حتی الامکان تیغه هاي لارینگوسکوب یکبار مصرف باشند.
در اکثر موارد شستشوي تیغه لارینگوسکوپ با یک شوینده، آبکشی و خشک کردن آن کافی است ولی اگرنیاز به ضدعفونی کردن باشد،
ضدعفونی سازي با الکل 70 % و یا غوطه ور نمودن آن در گلوتارآلدیید براي مدت 10 دقیقه و شستشو با آب کافی خواهد بود. همچنین
میتوان تیغه هاي لارنگوسکوپ را شستشو و سپس در محلول دکونکس 53 پلاس به مدت 15 دقیقه غوطه ور و بعد مجددا آبکشی و
خشک نگهداري نمائید.ومی توان جهت استریل نمودن به واحد سی اس آر فرستاده شود.
دستورالعمل استفاده از لوله تراشه
بهتر است از لوله هاي تراشه یکبار مصرف استفاده شود. در غیر این صورت باید بعد از شستشو با دترجنت و آبکشی اتوکلاو شوند.
دستورالعمل ضدعفونی نمودن آمبوبگها
فرستاده شوند. همچنین میتوان آنها را بعد از CSR آمبوبگ ها باید بعد از شستشو با دترجنت و آبکشی جهت استریل شدن به واحد
شستشو در گلوتار آلدئید % 2 یا دکونکس 53 پلاس غوطه ور نموده و مجدد کاملا آبکشی شوند.
11
دستورالعمل هاي مربوط به استفاده از اشعه ماوراء بنفش
در اتاق عمل، و دیگر قسمتها جاي سوال است . بنابر این استفاده از چراغ اشعه ماوراء بنفش (U.V) بطور کلی کارایی اشعه ماوراء بنفش
به تنهایی براي ضدعفونی سطوح و اتاقها توصیه نمی گردد.
چراغ اشعه ماوراء بنفش باعث کاهش تعداد میکروارگانیسم هاي زنده در داخل اتاق عمل در حد 50 % می شود ولی کاهش در تعداد موارد
عفونت زخم به دنبال استفاده از اشعه ماوراء بنفش مشاهده نشده است.
دستورالعمل تکنیکآسپتیکدر اتاق عمل وجراحی
* در زمان کار گذاشتن وسایل داخل عروقی (کاتتر مرکزي) یا کاتترهاي بیهوشی نخاعی یا اپیدورال یا در زمان توزیع و مصرف داروهاي
داخل وریدي اصول اسپتیک و استریلیتی رعایت گردد.
* وسایل و محلولهاي استریل را بلافاصله قبل از مصرف از ظرف اصلی خارج کنید وبا یکدیگر مخلوط کنید.
* به بافت ها به آرامی دست بزنید هموستاز موثري برقرار کنید ،نسوج مرده و جسم خارجی را به حداقل برسانید و فضاي مرده در محل
جراحی رااز بین ببرید.
* در صورتی که به نظربرسد محل جراحی به شدت آلوده است بستن پوست را در جلسه اول به تاخیر بیاندازید یا محل برش جراحی را باز
بگذارید تا در جلسه دوم ترمیم گردد.
* اگر درناژ لازم باشد بهتر است از درن ساکشن بسته استفاده کنید درن را در محل جداگانه و دور از برش محل جراحی قرار دهید پس از
جراحی در اولین فرصت ممکن درن را خارج نمایید.
* اگر برش جراحی در مرحله اول (زمان جراحی) بسته و بخیه شده است بعد از عمل به مدت 24 تا 48 ساعت از پانسمان استریل استفاده
نمایید.
* اگرنیاز به تعویض پانسمان محل برش جراحی باشداز روش استریل استفاده نمایید.
* در رابطه با مراقبت صحیح از محل برش جراحی وعلایم عفونت زخم ولزوم گزارش دهی چنین علایمی به بیمار و خانواده وي را آموزش
دهید.
12
نمونه گیري میکروبیولوژیک
نمونه گیري بصورت روتین از محیط اتاق عمل توصیه نمی شود. فقط تحت عنوان تحقیقات اپیدمیولوژیک از سطوح محیطی یا هواي اتاق
عمل نمونه میکروبیولوژیک تهیه می شود.
دستورالعمل نظافت روزانه اتاق عمل
قبل از اولین عمل
- 1 تجهیزات غیر ضروري از اتاق خارج شود.
-2 وسایل داخل اتاق مرتب شود به نحوي که ترافیک وشلوغی وجود نداشته باشد.
-3 گرد و غبار روي چراغ عمل، اسباب و اثاثیه و تمام سطوح صاف و حاشیه ها (لبه درگاهها و ...) گرفته شود براي این منظور می
توان از الکل استفاده کرد.
بین دو عمل
-1 بعد از عمل و قبل از خروج از اتاق عمل،بلافاصله باید تمام اسباب و اثاثیه، تجهیزات عمل و بیهوشی، کف اتاق، محیط اطراف با
پوشیدن دستکش تمیز با محلول گندزدا تمیز و ضد عفونی شود.
-2 میزها و تجهیزات، میز عمل، تشک با محلول گندزدائی شود . بهتر است چرخ هاي تریلی اسباب و اثاثیه با محلول ضد عفونی شود.
-3 چراغ سیالتیک و چراغ رفلکس تمیز شود توسط محلولی که توسط کارخانه سازنده پیشنهاد می شود
-4 دستکش، ماسک و وسایل یکبار مصرف داخل سطل انداخته شود.
-5 در صورت بروز آلودگی بایستی حتما اسباب و اثاثیه و سطوح آلوده شسته و ضدعفونی شود.
دستورالعمل دفع زباله هاي اتاق عمل
_ به علت خطر انتقال بیماري هاي منتقله از طریق خون زباله هاي اتاق عمل با کمترین دستکاري دفع می گردد.
_ مایعات بدن با پوشش حفاظتی مناسب مثل گان، اپرون و محافظ چشم دفع می شود.
شسته شوند. (TSSU) _ لوازم نباید قبل از فرستادن به واحد استریل اتاق عمل
_ گازهاي مورد استفاده در کیسه هاي آلوده درست در محل استفاده قرار داده می شود.
_ بقیه زباله هاي آلوده طبق امکانات موجود جابجا می شود
13
(recovery room) اتاق ریکاوري
* اتاق ریکاوري باید مستقیما" در دسترس سوئیت جراحی باشد . ( بدون عبور از کوریدور هاي عمومی بیمارستان ) .
* اتاق ریکاوري باید حداقل 80 فوت مربع به ازاي هرتخت ( تخت به ازاي بیمار ) وسعت داشته باشد و بین تختها ، 4 فوت فاصله باشد .
* اتاق ریکاوري باید داراي ایستگاه پرستاري و محلی براي سشتن دستها بوده و نیز تسهیلاتی از نظر جداسازي بیماران عفونی داشته باشد و
امکانات لازم براي اسکراب باید موجود باشد .
* در شرایط مطلوب ، 2 جایگاه اسکراب براي هر اتاق عمل وجود داشته باشد و محل اسکراب باید دور از مناطق پر رفت و آمد اتاق عمل
باشد .
* درب هر اتاق عمل به جز براي عبور پرسنل ، بیمار و تجهیزات ، باید بسته باشد .
* تعداد پرسنلی که اجازه ورود به اتاق عمل را دارند ، باید به حداقل برسد .
و در صورت امکان سایر سطوح نیز باید در مقابل گرد و غبار مقاوم باشد . (nonporpous) * کف اتاق عمل نباید سوراخ داشته باشد
پادري یا زیر انداز ضد عفونی کننده ) در محل ورود به اتاق عمل ممنوع (کنتر اندیکه ) ) anticeptic mats یا tacky * استفاده از
می باشد .
دستورالعمل هاي مربوط به کنترل عفونت در اتاق ریکاوري
اتاق ریکاوري باید داراي محلی براي شستن دستها باشد.
اتاق ریکاوري بایستی تسهیلاتی از نظر جداسازي بیماران عفونی داشته باشد.
منابع :
- مهارتهاي بالینی کار در اتاق عمل/سید علی مجی
- اصول پرستاري و روش کار در اتاق عمل / اعضا هیات علمی دانشکده علوم پزشکی سبزوار
- نظام مراقبت عفونت هاي بیمارستانی (حسین معصومی اصل)
تهیه کننده : مهناز آئینیارسال توسط محمد شاه حیدری پور
 
تاريخ : چهارشنبه سی ام دی ۱۳۹۴ارسال توسط محمد شاه حیدری پور
 
تاريخ : چهارشنبه سی ام دی ۱۳۹۴
با عرض سلام اولویت کشور عزیزمان ایران اقتصاد مقاومتی استارسال توسط محمد شاه حیدری پور
 
تاريخ : پنجشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۴
دستورالعمل ضدعفونی وسایل و تجهیزات
در بیمارستانادامه مطلب...
ارسال توسط محمد شاه حیدری پور
 
تاريخ : پنجشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۴

آشنایی با خواص چای کامبوجا؛ معجزه‌ای شفابخش

 

تغذیه > خواص خوراکی‌ها - همشهری آنلاین:
این روزها محبوبیت قارچ کامبوجا در میان دوستداران و طرفداران تغذیه سالم رو به افزایش است اما دلیل افزایش محبوبیت این نوشیدنی شفابخش چیست؟

به گزارش ايسنا، چای تخمیری کامبوجا طی سالیان اخیر شهرت و محبوبیت بسیاری در میان طرفداران تغذیه سالم پیدا کرده است.

قدمت نوشیدن این چای در چین به قرن سوم پیش از میلاد مسیح بازمی‌گردد که پس از آن این نوشیدنی راه خود را به سوی روسیه، هند و ژاپن باز کرد و به یکی از نوشیدنی‌های اصلی جنگجویان سامورایی تبدیل شد. اما نوشیدنی کامبوجا یا به قول طرفدارانش «بوچ» (بوج) از ترکیب چای سبز، سیاه یا سفید با آب، شکر و قارچ کامبوجا تهیه می‌شود. پس از ترکیب این مواد طی یک فرآیند باکتریایی و تخمیری که یک هفته طول می‌کشد، چای کامبوجا آماده می‌شود.

«کامبوجا» که در برخی موارد به آن «چای کامبوجا» هم می‌گویند همیشه فهرستی طولانی از فواید سلامتی را همراه دارد. این چای که یک نوشیدنی «پروبیوتیک» است از سیستم ایمنی و گوارشی بدن حفاظت می‌کند. این نوشیدنی مفید همچنین حاوی آنزیم، اسیدهای آمینه، آنتی‌اکسیدان‌ها و پلی‌فنول‌ها است. با این حال همچنان شواهد علمی اندکی درباره ادعای سالم و مغذی بودن این چای وجود دارد. اما به تازگی متخصصان دانشگاه «لتونی» 75 مطالعه را که ثابت می‌کند چای کامبوجا برای بدن مفید است، جمع‌آوری و 18 دلیل برای مفید بودن نوشیدن این چای تخمیری اعلام کرده‌اند.

به گزارش ایسنا به نقل از «گرین مد اینفو»،‌ پس به خاطر این 18 دلیل سلامتی توصیه می‌شود از این نوشیدنی مفید غافل نشوید:

سم‌زدایی

چای کامبوجا حاوی میزان قابل توجهی اسید گلوکرونیک (GA) است. این اسید که به عنوان یک سم‌زدا شناخته می‌شود در بدن انسان با سمومی نظیر داروها و آلودگی‌های محیطی آمیخته شده و سپس آنها را به ترکیبات حل‌شدنی تبدیل می‌کند که بدن قادر به دفع آنهاست. نوشیدن این چای همچنین به بافت‌های بدن در مقابله با جذب سموم صنعتی کمک می‌کند.

خواص آنتی‌اکسیدانی

کامبوجا سرشار از آنتی‌اکسیدان‌هایی نظیر ویتامین‌های E و C،‌ بتاکاروتن و سایر کاروتنوئیدهاست. این چای مانند چای سیاه محتوی پلی‌فنول‌ها و سایر ترکیبات دارای قدرت آنتی‌اکسیدان‌ها است. اما از آنجا که چای «کامبوجا» تخمیر شده به مراتب از چای سیاه معمولی بسیار مفیدتر است. متخصصان دریافته‌اند که میزان فعالیت آنتی‌اکسیدان‌های موجود در کامبوجا صد برابر بیشتر از ویتامین C و 25 برابر بیشتر از ویتامین E است. بنابراین نوشیدن آن به درمان بیماری‌های مزمن ناشی از استرس اکسیداتیو کمک می‌کند.

انرژی‌زا

کامبوجا آهن موجود در چای سیاه را آزاد می‌کند که این مسئله به افزایش هموگلوبین خون کمک کرده و انتقال اکسیژن به بافت‌ها را افزایش می‌دهد. این نوشیدنی میزان جذب آهن بدن را از سایر سبزیجات آهنی افزایش می‌دهد.

افزایش قدرت ایمنی

استرس اکسیداتیو، سیستم ایمنی بدن را سرکوب می‌کند اما در‌عوض حجم بالای ویتامین C موجود در کامبوجا سیستم ایمنی را تقویت می‌کند. قدرت بالای آنتی‌اکسیدانی کامبوجا همچنین از آسیب‌های سلولی، بیماری‌های التهابی، از کار افتادن سیستم ایمنی و تشکیل تومورهای سرطانی جلوگیری می‌کند.

بهبود بیماری‌های گوارشی

داروهای غیراستروئیدی ضدالتهابی (NSAIDs) برای دل و روده سمی هستند. این داروها منجر به زخم معده می‌شوند. به عنوان مثال «ایندومتاسین» که یک داروی معروف NSAIDs محسوب می‌شود گردش خون را مختل کرده و به بافت‌های مخاطی معده آسیب می‌رساند. تحقیقات نشان می‌دهد قارچ کامبوجا به شکل موثری زخم‌های دستگاه گوارش را درمان می‌کند.

متخصصان می‌گویند این چای از ترکیبات مخاطی معده نیز محافظت می‌کند. فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی این چای همچنین از پوشش داخلی معده محافظت می‌کند. کامبوجا ترشح اسید معده را که به اعضای مخاطی آسیب می‌رساند، کاهش می‌دهد. در واقع تاثیر درمانی این چای معادل با داروی «امپرازول» تشخیص داده شده است.

جلوگیری از چاقی

کامبوجا به تنظیم متابولیسم کمک می‌کند. آزمایش این نوشیدنی روی حیوانات نشان می‌دهد که این چای با افزایش محدودیت کالری منجر به کاهش وزن می‌شود.

درمان دیابت

تحقیق در‌این‌باره به سال 1929 میلادی بازمی‌گردد که نتایج مطالعات نشان داد کامبوجا سبب کاهش سطح قندخون می‌شود اما مطالعات اخیر نشان داد که این قارچ قندخون موش‌های آزمایشگاهی مبتلا به دیابت را به شدت کاهش می‌دهد. مطالعه دیگری کامبوجا را به عنوان نامزد جدید درمان دیابت معرفی می‌کند.

سم زدایی از کلیه‌ها

کامبوجا آسیب‌هایی را که بر اثر آلودگی‌های محیطی به کلیه‌ها وارد شده رفع می‌کند و می‌تواند برای افرادی که از نارسایی کلیوی رنج می‌برند مفید باشد. این چای همچنین برای جلوگیری از انباشت توده کلسیم در کلیه‌ها مفید بوده و از تشکیل سنگ کلیه جلوگیری می‌کند.

بهبود عملکرد عروق

استرس اکسیداتیو می‌تواند به دیواره داخلی رگ‌ها نیز آسیب برساند. این آسیب‌ها مقدمه بروز تصلب شرائین هستند و برای سلامت قلب تهدیدی جدی به حساب می‌آیند. آنتی اکسیدان‌های موجود در چای کامبوجا به احیاء و بازسازی دیواره سلولی رگ‌های خونی کمک می‌کند.

جلوگیری از تصلب شرائین

در یک آزمایش کلینیکی از 52 بیمار مبتلا به تصلب شرائین که کلسترول بالایی نیز داشتند، کامبوجا کلسترول خون آنها را پایین آورد. در مطالعه‌ای که روی اردک‌ها انجام شد، کامبوجا به میزان قابل توجهی ضمن کاهش LDL (کلسترول بد)، همزمان طی گذشت تنها 10 روز میزان HDL (کلسترول خوب) آن‌ها را افزایش داد. مطالعه‌ دیگر روی تاثیر کامبوجا در سایر حیوانات نشان داد کامبوجا حدود 45 تا 52 درصد حجم کلی کلسترول را کاهش می‌دهد. این نوشیدنی همچنین در عین افزایش HDL، میزان تری گلیسیرید و LDL را کاهش می‌دهد.

تنظیم فشارخون

از نوشیدنی کامبوجا برای جلوگیری از سردرد و سرگیجه‌های ناشی از فشارخون استفاده می‌شود. مصرف این قارچ برای درمان فشارخون بالا توصیه شده است.

درمان کم‌خونی

اسیدهای ارگانیک موجود در کامبوجا ترکیبات آهنی سه ظرفیتی موجود در منابع گیاهی را به یون‌های دو ظرفیتی آهن تبدیل می‌کند.

این مسئله آهن‌هایی با منشا گیاهی را بیشتر در دسترس بدن قرار می‌دهد. همچنین ویتامین C موجود در کامبوجا جذب آهن را افزایش می‌دهد. متخصصان، نوشیدن کامبوجا را به ویژه به افراد مسن و گیاه‌خواران توصیه می‌کنند تا با افزایش جذب آهن از فقرآهن در آنها جلوگیری شود.

بهبود عملکرد کبد

بنابر مطالعات مختلف، نوشیدن این چای از اسیدی شدن کبد حیوانات ناشی از مصرف دوز بالای استامینوفن جلوگیری می‌کند.

متخصصان معتقدند این چای در انسان نیز می‌تواند اثرات درمانی مشابهی داشته باشد.

 

بهبود سیستم عصبی

کامبوجا محتوی اسیدهای آمینه مختلف، آلکالوئیدهای متیل زانتین (کافئین، تئوفیلین و تئوبرومین)، اسید اسکوربیک (ویتامین C) و ویتامین‌های گروه B (شامل اسید فولیک B9) است که این ترکیبات برای متابولیسم طبیعی سیستم عصبی حیاتی هستند. این ترکیبات در سردردها و اضطراب به کمک سیستم عصبی آمده و از بروز حملات صرع جلوگیری می‌کنند.

درمان آسم

مصرف روزانه کامبوجا برای مبتلایان به آسم مفید است. این نوشیدنی سرشار از تئوفیلین است که یک ماده گشادکننده نایژه‌هاست. دوز درمانی تئوفیلین روزانه 0.18 تا یک گرم است. تنها یک فنجان کامبوجا محتوی 1.44 میلی گرم از این ماده است.

درمان مشکلات مفصلی

اسید گلوکزونیک موجود در کامبوجا در بدن قابلیت تبدیل به گلوکزامین، کندروتئین سولفات و سایر پلی ساخاریدها و گلوکوپروتئین‌های مرتبط با مفاصل، کلاژن و مایع نرم کننده حرکت مفاصل می‌شود. این نوشیدنی همچنین سبب بهبود التهاب مفاصل و علائم روماتیسم و نقرس می‌شود.

 ارسال توسط محمد شاه حیدری پور
 
تاريخ : پنجشنبه یکم اسفند ۱۳۹۲ارسال توسط محمد شاه حیدری پور
 
تاريخ : جمعه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۲
ارسال توسط محمد شاه حیدری پور
 
تاريخ : جمعه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۲
ارسال توسط محمد شاه حیدری پور
 
تاريخ : جمعه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۲
http://s5.picofile.com/file/8113409026/%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF.docx.htmlارسال توسط محمد شاه حیدری پور

آپلود عکس

خرید اینترنتی

فال حافظ

قالب وبلاگ